XXII Forum Ewangelickie Wisła 2018

Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania to temat przewodni XXII Forum Ewangelickiego, które odbywało się w Wiśle w dniach 14-16 września 2018 roku.

Pierwszy dzień obrad, prowadzonych na terenie Rezydencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu, poświęcony był zagadnieniom związanym z udziałem ewangelików w walce o niepodległość Polski.

Podczas  sesji wystąpili m.in.: dr hab. Grażyna Kubica-Heller (UJ), dr Ewa Jóźwiak, dr Łukasz Barański oraz Jan Puczek.

W drugim dniu uczestnicy Forum, zgromadzeni tym razem w sali Domu Zborowego im. bp. Andrzeja Wantuły w wiślańskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, wysłuchali wykładu ks. dr. hab. Szymona Drzyżdżyka, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, na temat encykliki Centesimus annus. Wzięli też udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym politycznego zaangażowania Kościoła.

Organizatorzy