XXII Forum Ewangelickie Wisła 2018

XXII Forum Ewangelickie
Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania
Wisła, 14-16.09.2018 r.

Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania to temat przewodni XXII Forum Ewangelickiego, które odbywało się w Wiśle w dniach 14-16 września 2018 roku.

Pierwszy dzień obrad, prowadzonych na terenie Rezydencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu, poświęcony był zagadnieniom związanym z udziałem ewangelików w walce o niepodległość Polski.

Autor: Jan Puczek

Szanowni Państwo!

Poproszony przez Komitet Organizacyjny XXII Forum o propozycje do programu, podałem ten zaskakujący, a może nawet bulwersujący temat, zaznaczając, że powinien go podjąć jakiś dobry historyk. Temat wrócił do mnie, a pani Danuta Szczypka kategorycznie powiedziała: ty masz to zrobić!

Temat ten powinien traktować o powrocie do Macierzy, bo w pierwszych trzy i pół wiekach państwowości polskiej Śląsk Cieszyński w tej Macierzy był. Tematyka historyczna Śląska Cieszyńskiego jest niezwykle bogata w wydarzenia i ludzi, wielokrotnie w różnych aspektach podejmowana, publikowana w dziesiątkach, setkach artykułów i książek, dlatego moje krótkie wystąpienie skierowane jest przede wszystkim do osób spoza Śląska, jak również może odświeżyć, przypomnieć nam, mieszkańcom Ziemi Cieszyńskiej, niektóre ważniejsze sprawy z nią związane.

Autor: Ewa Jóźwiak

Odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą zostało powitane przez polską społeczność ewangelicką z radością i entuzjazmem. Ewangelicy reformowani nie czekali biernie na to, co przyniesie jutro, lecz aktywnie włączyli się w proces decyzyjny nad kształtem granic II Rzeczypospolitej. Byli i tacy, którzy stanęli na polu walki. Kościół zareagował również na hasła emancypantek.

Autor: Grażyna Kubica

Reformacyjna idea powszechnej edukacji i jej realizacja na Śląsku Cieszyńskim, czyli o kształceniu śląskich ewangeliczek[1]

Znaczenie Reformatora w zaproponowaniu i realizacji idei powszechnej edukacji podkreśla brytyjski historyk Andrew Pettegree w znakomitej książce Marka Luter. Rok 1517, druk i początki Reformacji. Autor dowodzi tam, że „Wychowanie chrześcijańskie stało się dla Lutra dziełem życia”[2], a służyć temu miało stworzenie powszechnego systemu kształcenia, co było wówczas pomysłem nowatorskim i rewolucyjnym. Edukacja miała być powszechnie dostępna, choć nie zawsze była powszechnie pożądana, bo dokonywała się często wbrew woli rodziców, którzy nie chcieli zwalniać dzieci z pracy w domu, czy na gospodarstwie. Wcielenie w życie obowiązku szkolnego spoczywało na państwie i władzy lokalnej. Pettegree podkreśla, że Luter był pionierem edukacji kobiet, bo: "Jeżeli dzieło wychowania świadomych chrześcijan miało się powieść, to kwestia ta dotyczyła zarówno dziewcząt, jak i chłopców"[3].

Autor: dr Łukasz Barański

 

Patriotyczne postawy polskich ewangelików wyrażone w wielu zachowanych dokumentach i potwierdzane czynem, niejednokrotnie zbrojnym, nie były wyrazem nagłego i spontanicznego zrywu narodowego związanego z wybuchem I wojny światowej. Na Śląsku Cieszyńskim postawy te były wyrazem świadomości narodowej rozbudzonej, a następnie kształtującej się w procesie trwającym od połowy XIX wieku.