XXI Forum Ewangelickie Wrocław 2017

Autor: prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba

 

Fenomen ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim. W kraju, gdzie olbrzymia większość obywateli deklaruje się jako wyznawcy rzymskiego katolicyzmu, a ogólna liczba protestantów (głównie ewangelickich wyznań) nie przekracza według badań statystycznych 1 procenta obywateli kraju, chrześcijaństwo ewangelikalne stanowi tak małą społeczność wyznaniową, że – naturalną koleją rzeczy – nie budzi wielkiego zainteresowania ani potencjalnych badaczy, ani publicystów.

Do pobrania: cały artykuł w formacie PDF

Artykuł został opublikowany w książce „Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności” wydanej przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu.