XXI Forum Ewangelickie Wrocław 2017

Autor: prof. dr hab. Jacek Aleksander Prokopski

 

Sednem tych rozważań jest temat, który pojawia się niemal w każdym dziele duńskiego teologa, a który wyrażony jest w dobrze znanej formule „chodzenia za Jezusem”, jak i w samym pojęciu ucznia-naśladowcy.

Do pobrania: całe wystąpienie w formacie PDF