Ludzie FE, sympatycy, władze

Spotkanie założycielskie odbyło się 24 października 2016 r. na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Jaworniku. W trakcie spotkania określono program i formy działalności Koła. Nie ustalono siedziby Koła, zakładając jednakże, że będzie ono na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Na koniec ustanowiono Fundusz Założycielski Koła Przyjaciół Forum Ewangelickiego z dobrowolnych składek obecnych na spotkaniu osób.

Zaplanowano też ukonstytuowanie zarządu na kolejnym zebraniu FE.

Lista 17 członków-założycieli FE:

  • Jan Puczek, Maria Drapella, Danuta Szczypka, Bohdan Sabela, Stanisław Kubicius, Barbara Buczek, Hanna Witt-Pasztowa, Irena Hławiczka, Stanisław Hławiczka, Witold Kubik, Renata Czyż, Anna Gluza, Barbara Majętny, Helena Gross, Helena Olczak-Woltman, Władysława Magiera, Halina Molak-Olczak.

W międzyczasie do naszego grona dołączyły kolejne osoby.