Ludzie FE, sympatycy, władze

Spotkanie założycielskie odbyło się 24 października 2016 r. na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Jaworniku. W trakcie spotkania określono program i formy działalności Koła. Nie ustalono siedziby Koła, zakładając jednakże, że będzie ono na terenie Śląska Cieszyńskiego.