Świecka codzienność

W styczniu 1993 roku, na prośbę Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, prof. Jan Szczepański przyjął w swoim mieszkaniu w Warszawie delegację Towarzystwa w osobach: Stanisław Kubicius, Jan Puczek i Paweł Puczek. W długiej, czterogodzinnej rozmowie przedstawiono Profesorowi sprawy reaktywowanego Towarzystwa Ewangelickiego oraz koncepcję powołania liceum ewangelickiego w Cieszynie. Profesor bardzo życzliwie odniósł się do zamierzeń, uznał je za bardzo istotne i doniosłe.

Do kroniki Towarzystwa Ewangelickiego wpisał słowa: „Mówią, że dla dzielnych i odważnych przeszkody są zachętą do działania.”

Na prośbę delegacji Profesor wkrótce przesłał do Cieszyna swoje Uwagi, dotyczące planowanego do uruchomienia liceum przez Towarzystwo Ewangelickie.

Wybrane fragmenty Uwag przesłano wraz zaproszeniami do udziału w Sympozjum Ewangelickim 2 – 4 IX 1994 r. (od drugiego spotkania w 1995 r. – Forum Ewangelickie) około 180 osobom i instytucjom ewangelickim na terenie całego kraju.

Jan Szczepański: Uwagi na marginesie powołania liceum ewangelickiego w Cieszynie (pobierz dokument w formacie PDF)