Świecka codzienność

Niniejszy referat został wygłoszony przez Jana Puczka na zebraniu informacyjnym w dniu 20 VI 1991 r. po nabożeństwie na zakończenie roku szkolnego. Obecnych było ponad 30 osób, w większości nauczycieli.

Zebranie założycielskie Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się 28 VI 1991 r. Pierwsze walne zebranie członków odbyło się 9 XI 1991 r. Zebrania odbywały się w auli Starego Gimnazjum.

Pobierz referat (dokument w formacie PDF)