Świecka codzienność

Pod koniec minionego roku w mojej, skoczowskiej parafii, tak jak w wielu parafiach w całym kraju, odbywały się wybory do rad parafialnych i innych gremiów, a to z powodu upływu ich pięcioletniej kadencji. Chcąc sprawdzić procedury wyborcze sięgnąłem po Regulamin Parafialny. Już na początku, czytając pobieżnie pierwsze paragrafy, zadałem sobie pytanie: czy wszystkie parafie w Polsce posiadają i stosują taki sam, identyczny regulamin, czy może każda parafia posiada własny regulamin uwzględniający jej specyfikę?