Seminarium Świeradów 2019

Nigdzie w Europie nie rodzi się tylu znakomitych ludzi, co na Śląsku.
Philipp Melanchton
 

Subregiony Śląska – wspólnota terytorialna i duchowa na mapie Europy

Hotel SUDETIA – Sudeckie Centrum Prozdrowotne oraz Dom Pracy Twórczej
Świeradów Zdrój, 14–16 czerwca 2019

Z bogatej, popularno-naukowej tematyki międzynarodowego III Seminarium zamieszczamy na naszych stronach dwa wykłady związane ze Śląskiem Cieszyńskim, w których występują liczne akcenty ewangelickie, w powiązaniu z samoidentyfikacją i kształtowaniem się polskiej tożsamości narodowej – Jana Puczka i Józefa Szymeczka.

PROGRAM SEMINARIUM:

12 czerwca 2019

  • Wycieczka studyjna: Śląskie Górne Łużyce, Budziszyn.

WYKŁADY:

14 czerwca 2019

  • „Śląsk do myślenia” – wielojęzyczność a filozoficzne rozumienie świata. Borys Hӧller, Wiedeń
  • Specyfika autopostrzegania i kształtowania się tożsamości narodowej na Śląsku Cieszyńskim w II połowie XIX i początkiem XX wieku. Jan Puczek, Cisownica
  • Zamek w Starej Kamienicy – siedziba rodowa Schaffgotschów. Przykład symbolu Śląska i jego rekonstrukcji. Ullrich Junker, Boddneg
  • Nowości w badaniach nad śląskim szkłem. Stefania Żelasko, Jelenia Góra

15 czerwca 2019

  • 800-lecie Wlenia w 2014 roku – śląska tożsamość Polaków i Niemców zgodnie z mottem „Duma i Tożsamość”. Doris Baumert, Stadtoldendorf
  • Polskie Górne Łużyce – pomiędzy rekonstrukcją a konstrukcją w odniesieniu do dynamiki identyfikacji etnicznych i regionalnych. Arkadiusz Lisowski, Lubań Śląski
  • Historyczne okoliczności ukształtowania się Śląska pruskiego. Jakub Grudniewski, Katowice
  • Olza jako śląski Jordan w twórczości Jana Kubisza. Józef Szymeczek, Ostrawa