Seminarium Świeradów 2019

Nigdzie w Europie nie rodzi się tylu znakomitych ludzi, co na Śląsku.
Philipp Melanchton
 

Subregiony Śląska – wspólnota terytorialna i duchowa na mapie Europy

Hotel SUDETIA – Sudeckie Centrum Prozdrowotne oraz Dom Pracy Twórczej
Świeradów Zdrój, 14–16 czerwca 2019

Z bogatej, popularno-naukowej tematyki międzynarodowego III Seminarium zamieszczamy na naszych stronach dwa wykłady związane ze Śląskiem Cieszyńskim, w których występują liczne akcenty ewangelickie, w powiązaniu z samoidentyfikacją i kształtowaniem się polskiej tożsamości narodowej – Jana Puczka i Józefa Szymeczka.

Autor: Jan Puczek

Procesy autopostrzegania i zachodzących w nich zmian mogą być związane z przynależnością do określonej klasy społecznej, religii, języka, kultury, a w dalszym ich przebiegu –  również z kształtowaniem się tożsamości narodowej, a także tożsamości narodowo-politycznej. Dla celów niniejszego wystąpienia tożsamość narodową będziemy rozumieli jako tożsamość grupy etnicznej, którą łączy wspólny język oraz kultura materialna i duchowa, pomijając inną definicję tego pojęcia, ujmującą bardziej stronę prawną, jako „wszyscy obywatele”. W naszym wystąpieniu skupimy się przede wszystkim na stronie językowej, jako najważniejszej w autopostrzeganiu i kształtowaniu się tożsamości narodowej. Procesy autopostrzegania obserwowane są bardziej na pograniczach państw i związanych z nimi, spornymi politycznie terytoriami. Szczególnym przykładem może tu być w ostatnich ponad 150 latach Śląsk Cieszyński, w przeszłości Księstwo Cieszyńskie.

Autor: Józef Szymeczek

25 marca 2019 minęła 90 rocznica śmierci nauczyciela, działacza narodowego, pisarza i poety śląskiego Jana Kubisza (1848-1929). Dzieło poetyckie Kubisza nie jest zbyt obszerne, tworzy go kilka małych tomików prostych wierszy. Za swego życia nie był uznawany za wielkiego poetę narodowego. Czytelnicy i słuchacze nie podniecali się walorami artystycznymi czy wykwintnymi figurami poetyckimi jego wierszy. Chwalili je za ich prostotę i za zawartą w nich wiarę w Boga i w dobroć człowieka. Wiersze były często odczytywane na wieczorkach i zabawach narodowych, budując sławę poecie. Dwa najpopularniejsze z nich (Ojcowski dom i Płyniesz Olzo) zyskały później melodie i stały się popularnymi pieśniami. Obie pieśni szybko przyswoił sobie lud śląski – tę drugą Nad Olzą (Płyniesz Olzo) w sposób szczególny.