Podróże w czasie i przestrzeni

Autor: Jan Puczek

Przeglądając cenioną i otoczoną w Cisownicy szczególnym sentymentem niewielką książkę poświęconą Jurze Gajdzicy, zwróciliśmy uwagę na zapisy sprzed 200 lat, wśród których znalazła się informacja o obchodach 300-lecia Reformacji w kościołach ewangelickich Księstwa Cieszyńskiego.

Autor: Stanisław Kubicius

1. Prywatna szkoła ewangelicka

Wiosna Ludów, w wyniku której zniesiono pańszczyznę oraz różne formy poddaństwa, przyniosła większe swobody polityczne, ożywienie gospodarcze, a także rozwój szkolnictwa. W drugiej połowie XIX w., na Śląsku Cieszyńskim powstało kilkadziesiąt ewangelickich szkół ludowych. Jedną z nich była szkoła w Gumnach, obejmująca swoim zasięgiem sąsiadujące Zamarski i Ogrodzoną.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dalekiej i ascetycznej, tajemniczej i przepięknej wyspy.

Z okazji 1200-lecia legendarnego założenia Cieszyna oraz jubileuszu 300-lecia Kościoła Jezusowego w Cieszynie powstała publikacja "Szkoły Towarzystwa Ewangelickiego kontynuatorami tradycji oświatowych protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim". Jako jeden z członków kolegium redakcyjnego tejże pracy zbiorowej, napisałem wówczas artykuł zatytułowany "Oświata ewangelicka na Śląsku Cieszyńskim – tradycja i kontynuacja", do lektury którego gorąco zapraszam.