Ogłoszenia

Mimo doniesień o szerzącej się epidemii byliśmy pełni nadziei, że do września ten niekorzystny i niebezpieczny czas minie. Niestety kolejne tygodnie nie napawają optymizmem, dlatego mimo zaawansowanych przygotowań i radości na kolejne spotkanie postanowiliśmy przerwać prace i odwołać organizację Forum. Mamy jednak nadzieję, że idea debat przetrwa. Dla wielu z nas mają one wyjątkowe znaczenie, bo to nie tylko intelektualna przygoda, ale nade wszystko zawiązane przyjaźnie.

W ubiegłym roku, podczas XXIII Forum Ewangelickiego, które odbyło się w Łodzi, dr Józef Szymeczek zaproponował, aby kolejny zjazd odbył się na Zaolziu w Republice Czeskiej. Propozycja ta została przyjęta z wielką radością, zważywszy na fakt, że najstarsi uczestnicy spotkań wielokrotnie brali udział w wycieczkach po zachodniej części Śląska Cieszyńskiego, a ponadto w 2010 roku w Ligotce Kameralnej odbyło się XVI Forum.

Na początku marca br. w Czeskim Cieszynie odbyło się spotkanie organizacyjne (wcześniejsze ustalenia podejmowano telefonicznie lub e-mailowo). Uczestniczyli w nim: Jan Puczek, Halina Molak-Olczak, Józef Król (prezes ZG PTE), Władysława Magiera, Wanda Kuczera, Danuta Szczypka oraz gospodarz Józef Szymeczek. Ustalono termin zjazdu 11-13 września br. i miejsce obrad w Trzyńcu. Zaakceptowano także temat przewodni: Ewangelicy Polacy poza granicami kraju – przeszłość i teraźniejszość.

W przeszłości trzy spotkania forumowiczów się nie odbyły (2000, 2015 i 2016 r.). Tegoroczne będzie więc czwartym, do którego nie dojdzie. Mamy jednak nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli realizować ideę prof. Pawła Puczka i Jana Puczka wspieranych przez wielu ewangelików z całej Polski i spotkamy się z jeszcze większą radością i optymizmem w lepsze jutro. Bo przecież dla wielu z nas od lat, połowa września to czas spotkań uczestników Forum Ewangelickiego.