Ogłoszenia

W rubryce Archiwalia > Materiały z forów I-XX opublikowaliśmy listę dotychczas przeprowadzonych forów, uwzględniającą nr forum, tematykę, miejsce odbywania forum oraz datę. Zapraszamy do jej przeglądania i zgłaszania ewentualnych uwag.