Nasze cele

Wczoraj i dziś

Forum Ewangelickie (FE) przez ponad 20 lat odgrywało istotną rolę w integrowaniu środowiska ewangelickiego wokół ważnych problemów współczesnych i wokół refleksji historycznej. Kontynuatorem idei Forum Ewangelickiego jest Koło Przyjaciół FE – ForumEwangelickie.eu

Cele działania Koła

  • propagowanie dziedzictwa Reformacji
  • integrowanie środowiska ewangelickiego
  • kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w duchu protestanckim
  • wyrażanie i prezentowanie opinii w istotnych kwestiach dotyczących Kościoła E-A w Polsce
  • pobudzanie aktywności społeczności ewangelickiej
  • upowszechnianie doświadczeń związanych z działalnością religijną i kościelną
  • zainteresowanie młodego pokolenia sprawami religii i Kościoła

Formy działalności Koła

  •  założenie i prowadzenie strony internetowej
  •  prowadzenie działalności wydawniczej
  •  organizowanie Forów Ewangelickich

Zasięg działalności

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Planowana jest również współpraca ze społecznościami ewangelickimi spoza granic kraju.