Nasze cele

Wczoraj i dziś

Forum Ewangelickie (FE) przez ponad 20 lat odgrywało istotną rolę w integrowaniu środowiska ewangelickiego wokół ważnych problemów współczesnych i wokół refleksji historycznej. Kontynuatorem idei Forum Ewangelickiego jest Koło Przyjaciół FE – ForumEwangelickie.eu