Konferencja „Ks. dr Haase”

W 110 rocznicę śmierci ks. Teodora Haasego odbyła się w dniu 27 marca 2019 r. w „Bielskim Syjonie”, w budynku Augustany, konferencja pt. „Ks. dr Teodor Haase – superintendent morawsko-śląski – wrażliwy, światły ewangelik i Europejczyk”.

Licznie zebrani uczestnicy konferencji wysłuchali czterech wykładów dotyczących życia i działalności ks. dr. Teodora Haasego.

Wystąpienia te przygotowali i wygłosili:

Za zgodą autorów oraz Wydawnictwa Augustana zamieszczamy na naszej stronie trzy z cyklu wykładów oraz – w zastępstwie czwartego – krótką informację o postylli Grzegorza z Żarnowca, wydanej przez ks. Teodora Haasego, do której dołączyliśmy fragmenty postylli tegoż autora, wydanej w 1580 r. (zob.: https://www.dbc.wroc.pl/publication/26885).