Konferencja „Ks. dr Haase”

W 110 rocznicę śmierci ks. Teodora Haasego odbyła się w dniu 27 marca 2019 r. w „Bielskim Syjonie”, w budynku Augustany, konferencja pt. „Ks. dr Teodor Haase – superintendent morawsko-śląski – wrażliwy, światły ewangelik i Europejczyk”.

Licznie zebrani uczestnicy konferencji wysłuchali czterech wykładów dotyczących życia i działalności ks. dr. Teodora Haasego.

Autor: Łukasz Barański

Teodor Haase (1834-1909), nazywany czasem trzecim wielkim „budowniczym Bielskiego Syjonu”, był najważniejszą postacią austriackiego protestantyzmu w ostatnich trzech dekadach XIX w. europejczyk urodzony w Galicji, wykształcony w Austrii i Niemczech, który na stałe związał swe życie ze Śląskiem.

Autor: Marcin Gabryś

Superintendent morawsko-śląski ks. dr Teodor Karol Haase, należał do grona najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych postaci Śląska Austriackiego drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Charytatywno-społeczna działalność była jednym z głównych filarów jego życia. Postawa ta zapewne wynikała z jednej strony z zaczerpniętych rodzinnych wzorców pastorskiej rodziny, gdzie ojciec superintendent galicyjsko-bukowiński, ks. Adolf Teodor Haase zaangażowany był w reformę ewangelickiego szkolnictwa w Galicji, a z drugiej strony wybór życiowej drogi – duchownego.

Autor: Irena French
Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Historia cieszyńskiej lecznicy, zwanej dziś Szpitalem Śląskim, sięga lat 80. XIX wieku, kiedy to Śląsk Cieszyński znajdował się w granicach Austro-Węgier. Na gruncie zapomnianej już dziś waśni zrodził się wówczas pomysł założenia szpitala ewangelickiego, który w niedługim czasie miał stać się jednym z najważniejszych zakładów leczniczych Śląska Austriackiego, a potem województwa śląskiego czasów II RP.

Opracowanie: Jan Puczek

Tekst postylli został opracowany na podstawie:
www.dbc.wroc.pl/publication/26885
(Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa)

Pobierz całość opracowania (dokument w formacie PDF)