Fora Ewangelickie I-XXIII (1994-2019)

Wielce Szanowni Czytelnicy!      

Macie przed sobą komplet dotychczasowej dokumentacji Forum Ewangelickiego, zwanego początkowo Forum Inteligencji Ewangelickiej. Przedsięwzięcie to – zainicjowane przez prof. Pawła Puczka – i realizowane w braterskim duecie pomysłodawcy wraz z Janem Puczkiem, ówczesnym prezesem Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, było od początku, czyli od 1994 roku, dziełem niezwykłym.   // Czytaj ciąg dalszy... >>>

 

 

I
Ewangelicyzm w Polsce – wyzwania wobec przyszłości

Wisła-Jawornik

2-4 IX 1994

 

 

II
Możliwości i formy aktywizacji społeczności ewangelickiej w Polsce

Wisła-Jawornik

8-10 IX 1995

 

 

III
Udział ewangelików w odnowie moralnej – etos ewangelicki wczoraj, dziś i jutro

Wisła-Jawornik

6-8 IX 1996

 

 

IV
Ewangelicyzm polski w jednoczącej się Europie

Wrocław

5-7 IX 1997

 

 

V
Problemy edukacji młodzieży – wychowanie, kształcenie, praca

Wisła-Jawornik

4-6 IX 1998

 

 

VI
Tożsamość ewangelicka

Łódź

3-5 IX 1999

 

 

VII
Diaspora

Toruń

7-9 IX 2001

 

 

VIII
Sylwetka współczesnego ewangelika

Wisła-Jawornik

6-8 IX 2002

 

 

IX
Biblia od Stanisława Murzynowskiego do dzisiaj

Płock

5-7 IX 2003

 

 

X
Ewangelicyzm – wyzwania wobec przyszłości. Refleksje po 10 latach

Wisła-Jawornik

8-12 IX 2004

 

 

XI
Misja dzisiaj

Bielsko-Biała

9-11 IX 2005

 

 

XII
Kondycja protestantyzmu w Polsce na tle katolickiej konfesjonalizacji życia publicznego

Wisła-Jawornik

7-10 IX 2006

 

 

XIII
450 lat Reformacji pod Wawelem. Sukcesy i porażki ekumenizmu. Ewangelicka alternatywa w XXI wieku

Kraków

13-16 IX 2007

 

 

XIV
Dziedzictwo przodków – skarbnica czy ślady pamięci

Wisła

11-14 IX 2008

 

 

XV
Ewangelicki etos pracy. Rok Kalwina. Ewangelicyzm w Gdańsku

Sopot

10-13 IX 2009

 

 

XVI
Ziemia Cieszyńska – przeszłość i teraźniejszość

Ligotka Kameralna (Czechy)

24-26 IX 2010

 

 

XVII
Ewangelicy w świecie przemian (religia – polityka – media)

Warszawa

16-18 IX 2011

 

 

XVIII
Rządy autorytetów a kondycja demokracji w Kościołach ewangelickich

Wisła

14-16 IX 2012

 

 

XIX
Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości

Koszalin

13-15 IX 2013

 

 

XX
Kobiety w społecznościach Kościołów ewangelickich - tradycja, współczesność, perspektywy

Wisła-Jawornik

12-14 IX 2014

 

 

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE
Koła Przyjaciół Forum Ewangelickiego

Wisła-Jawornik

23-25 IX 2016

 

 

XXI
500 lat Reformacji. Historia i współczesność myśli reformacyjnej

Wrocław

22-24 IX 2017

 

 

XXII
Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania

Wisła

14-16 IX 2018

 

 

XXIII
„Szczyro prowda” protestantów a fake-newsy i internet

Łódź

27-29 IX 2019