Dokumenty

"Słowo założycielskie" nowego Forum Ewangelickiego

XX Jubileuszowe Forum Ewangelickie "Kobiety w społecznościach Kościołów ewangelickich – tradycja, współczesność, perspektywy" odbyło się w Wiśle-Jaworniku we wrześniu 2014 r. Niestety, w 2015 r. nie udało się zorganizować kolejnego forum, mimo podjętej inicjatywy. Niemniej wiele osób sygnalizuje trwałe zainteresowanie tym ruchem, który ma już ponad 20-letnią tradycję, znaczący dorobek, poświadczony publikacjami i jest swoistym fenomenem wśród ewangelickich inicjatyw społecznych. W odpowiedzi na wiele pytań dotyczących terminu, miejsca, tematyki kolejnego Forum Ewangelickiego, zawsze bardzo gościnna Parafia w Wiśle-Jaworniku zaprosiła przyjaciół tego ruchu na spotkanie. Odbyło się ono w dniach 23-25 września 2016 r.