Chwila zadumy

Profesor Jarosław Świderski był jednym z filarów ruchu Forum Ewangelickiego przez prawie 20 lat – od pierwszego sympozjum w roku 1994.

Należał do grona organizatorów, którzy spotykali się corocznie wczesną wiosną, aby ustalić tematykę i program kolejnych obrad. Wielokrotnie był autorem referatów, aktywnym, inspirującym uczestnikiem dyskusji, polemistą, inicjatorem przedsięwzięć, przewodniczącym obrad, organizatorem i moderatorem kręgów dyskusyjnych.

Dzięki Niemu Forum miało charakter „ogólnoewangelicki” – pozyskiwał z grona ewangelików reformowanych wielu uczestników i świeckich, i duchownych, zapraszał interesujących prelegentów, budował prawdziwie ekumeniczną rodzinę.
 

Pobierz cały artykuł (autorzy: Maria Drapella, Jan Puczek) zamieszczony w czasopiśmie Jednota 1/2021 (dokument w formacie PDF)