Chwila zadumy

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 12 lutego br., w wieku 92 lat, odeszła Irena Kolano, uczestniczka naszych Forów i członkini Krakowskiej Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Samuela  Bandtkiego.

Irena Kolano, z domu Prymus, urodziła się 23 lutego 1929 w Krakowie. W okresie międzywojennym kształciła się w Prywatnej Szkole Powszechnej Zboru Ewangelickiego, mieszczącej się w historycznym budynku szkolnym przy ul. Grodzkiej 60 w Krakowie. Naukę kontynuowała w tym samym budynku, w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Mikołaja Reya, założonym przez znanego ewangelickiego działacza oświatowego, profesora Emanuela Bujaka.  Po wojnie, gdy przestały istnieć szkoły niezależne, uczyła się w gimnazjum im. Adama Mickiewicza i w Liceum Pedagogicznym. Po maturze podjęła studia w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1989 roku, kiedy Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie odzyskała swój dawny  budynek, Irena Kolano włączyła się czynnie w działania na rzecz przywrócenia edukacji w tym historycznym dla społeczności ewangelickiej miejscu. W 1992 roku została powołana Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Samuela Bandtkiego (obecnie Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J. S. Bandtkiego), która otworzyła i prowadzi liceum oraz gimnazjum/szkołę podstawową – szkoły nawiązujące do pięknej tradycji edukacyjnej krakowskich ewangelików. Irena Kolano, jako jedna z pierwszych członkiń Fundacji, z pełnym oddaniem poświęcała swój czas  inicjatywie uruchomienia liceum, a potem uczestnictwu w codziennych pracach Zarządu Fundacji wspomagających rozwój szkół. Dwukrotnie, w latach 1995-99 i 2005-08, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

Irena Kolano prowadziła również aktywną działalność w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie. Była między innymi w latach 1988-2003 członkiem chóru parafialnego, służyła pomocą w pracach dokumentujących historię i edukację parafian, będąc współorganizatorką  wystawy „Rody Ewangelickie w Krakowie”. Prowadziła wykłady o życiu i twórczości Oskara Kolberga. W 1990 r. współzałożyła krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, pełniła w jego zarządzie funkcje skarbnika, sekretarza, a w latach 1992-1995 była przewodniczącą Oddziału. W 2015 roku otrzymała tytuł Honorowego Członka PTEw.

Będziemy Ją wspominać jako osobę niezwykle pogodną, życzliwą, ciepłą i zarazem konsekwentną oraz wymagającą. Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Krakowskiej Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Samuela Bandtkiego

Pogrzeb śp. Ireny Kolano odbędzie się w Krakowie, na Cmentarzu Rakowickim, w poniedziałek, 22 lutego 2021 r., o godzinie 13.40.