Chwila zadumy
W sobotę 24 października 2020 roku, we Wrocławiu, w wieku 96 lat odszedł prof. dr inż. Jan Kisza.

Urodził się 24 lutego1924 roku w Zamarskach koło Cieszyna. W kręgu jego znamienitej rodziny byli jeszcze Hadynowie (matka Jana, Ewa zd. Hadyna, była siostrą Stanisława) i Kozłowie (wuj Karol – astronom, prorektor UJ).

Lata młodzieńcze Jana to II wojna światowa. Ponad dwa lata był na froncie wschodnim, szczęśliwie przeżył i wrócił do domu. Ukończył Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze w Cieszynie (1947), a następnie Politechnikę Wrocławską. Był wybitnym specjalistą z zakresu energetyki. Przez wiele lat kierował Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych, pracował także za granicą. Całe swoje dorosłe życie spędził poza Śląskiem Cieszyńskim, ale nie zapominał o rodzinnych stronach, kulturze i tradycji, które Go ukształtowały.

Na naszym Forum Ewangelickim pojawił się po raz pierwszy we Wrocławiu, w 1997 roku. Powiedział wtedy m.in.: … jeżeli człowiek planuje na jeden rok, to sieje zboże, jak planuje na dziesięć lat naprzód, to sadzi drzewa, a jak planuje na sto lat naprzód, to wychowuje człowieka. Do spraw edukacji i wychowania, a także problemów na styku teologii i nauki, powracał wielokrotnie. Wychowanie przy Kościele jest lepsze – to Jego słowa.

Każde Jego wystąpienie wzbudzało uwagę i zainteresowanie, skłaniało słuchaczy do refleksji i dyskusji. Po raz ostatni na naszym, już XXII Forum, pojawił się w 2018 roku w Wiśle, w Zameczku Prezydenta RP.

Wszechstronna i głęboka wiedza, otwarty umysł, tolerancja i życzliwość, przyjazny stosunek do świata i ludzi, nieustanne pragnienie poznawania nowego – tak postrzegaliśmy Janka Kiszę i tak Go zapamiętamy.

Cześć Jego Pamięci!

Koło Przyjaciół Forum Ewangelickiego

 

Pogrzeb ś.p. Jana Kiszy odbył się we Wrocławiu, 29 X 2020 roku, z kaplicy cmentarza przy ul. Grabiszyńskiej.

 

Jan Kisza - głosy, wspomnienia:

Dziękuję Opatrzności, że mogłem porozmawiać parę razy z Profesorem na Forum. Pamiętam nazwisko Kisza z rozmów z moją, dawno nieżyjącą Babcią, mieszkanką wsi Gumna sąsiadującej z Zamarskami (w powiecie cieszyńskim), miejscem urodzenia Pana Profesora. Brakuje mi teraz Forum i jego wspaniałych Uczestników.

Bohdan Sabela
Warszawa, 2 XI 2020 r.

 

 

Żal wielki, że odchodzą bliscy nam, żal, że pozbawiani jesteśmy możliwości dalszego czerpania z ich szczodrze udostępnianej wiedzy. Życie ma swoje granice i każdy z nas czas jego trwania ma wyznaczony. Dziękujmy za to, iż było nam dane znać Profesora i być dumnym z Jego obecności w gronie przyjaciół Forum.

Barbara Majętny
Ustroń, 2 XI 2020 r.

 

 

Uprzejmie informuję Państwa, że wczoraj, w parafii reformowanej w Warszawie, ks. Michał Jabłoński przypomniał śp. Prof. Jana Kiszę, a potem w modlitwie podziękowaliśmy Panu Bogu za jego życie.

ks. Roman Lipiński
Warszawa, 2 XI 2020 r.