Chwila zadumy

Autor: Jarosław Świderski

Wspomnienie śp. prof. Pawła Puczka wygłoszone 21 września 2018 r.
podczas pogrzebu

Szanowni Zgromadzeni!

Żegnamy dziś prof. Pawła Puczka, człowieka niezwykłego, z którego odejściem przez długi czas trudno nam się będzie pogodzić. Pogodny, przyjazny, pomocny i tak wszechstronny, że nie sposób zdobyć się na jakieś podsumowanie tego wszystkiego, co nas z nim łączyło.

Pozwólcie Państwo, że skupię się tylko na jednym odcinku Jego działalności, jakim było utworzenie i poprowadzenie, wspólnie z bratem Jankiem, Forum Inteligencji Ewangelickiej (obecna nazwa – Forum Ewangelickie). Przed dwudziestu kilku laty spotkałem się z Pawłem kilkukrotnie i, jak sądzę, poznałem nieźle założenia, jakie legły u podstaw tego przedsięwzięcia.

Postaram się przedstawić je w kilku punktach. Zadaniem każdego człowieka jest iść drogą wskazaną mu przez Boga i pomagać w realizowaniu Bożego dzieła na ziemi. Naszym szczególnym zadaniem jest przekazanie swojej Ojczyźnie tego, co protestanci dają innym narodom, a dają im wzrost poziomu moralnego, a mówiąc po prostu – zwiększanie liczby ludzi szczęśliwych. Nie darmo bowiem organizacje socjologiczne badające stopień zadowolenia z życia ludzi z różnych krajów utworzyły ranking narodów szczęśliwych, w pierwszej dziesiątce których dziewięć to narody protestanckie. Polska w tym rankingu lokuje się w poszczególnych latach badań na miejscach między pięćdziesiątym, a siedemdziesiątym. Musimy przyjąć na siebie za to odpowiedzialność i wyciągnąć wnioski. Jest nas mało, musimy więc być bardzo skuteczni, musimy działać razem. Musimy stworzyć, a następnie dobrze wykorzystać platformę do dyskusji duchownych ze świeckimi, młodych z pokoleniem dojrzałym (tu mieści się też problem rozwoju szkół ewangelickich), wreszcie optymistów z pesymistami. Na tych założeniach tworzył Paweł Forum Inteligencji Ewangelickiej. Dziś musi ono już działać bez Ciebie, Pawle! Ale my, którzyśmy zostali sami, będziemy Twoją myśl realizować, a po nas przyjdą inni! I oby Twoi następcy potrafili służyć swoją pracą Bogu i bliźniemu tak, jak Ty to zaprojektowałeś!