Chwila zadumy

Autor: Maria Drapella

Wspomnienie śp. prof. Pawła Puczka wygłoszone 14 września 2018 r. podczas inauguracji XXII Forum Ewangelickiego

Szanowni Państwo!
Z wielkim bólem przyjęliśmy tę wiadomość. 9 września, w godzinach wieczornych, zmarł śp. prof. Paweł Puczek, wybitny muzyk, wirtuoz i pedagog, współtwórca Forum Ewangelickiego.

Był synem tej ziemi. Urodził się 29 czerwca 1936 roku w Cisownicy.

Jego kariera muzyczna zaczęła się w sposób szczególny, dramatyczny. W nieszczęśliwym wypadku dziesięcioletni Pawełek uległ ciężkiemu zranieniu dłoni. W ostatniej chwili została wykonana operacja – znakomity chirurg, Jan Kubisz (syn poety), uratował dłoń, ale wskazujący palec prawej ręki na zawsze pozostał bezwładny. Wówczas dobry nauczyciel i wychowawca, Otton Glajcar, aby Go pocieszyć, podarował Mu małe stare skrzypeczki – wymarzony instrument Pawełka.

I tak zaczęła się przyspieszona nauka gry na skrzypcach, podczas której program kilku klas był realizowany w ciągu jednego roku. W 1954 r. prof. Paweł Puczek ukończył liceum pedagogiczne, następnie, częściowo eksternistycznie – średnią szkołę muzyczną, a w 1960 r. – wówczas Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach (obecnie Akademię Muzyczną), otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

Był laureatem wielu konkursów skrzypcowych, m.in. Konkursu E. Ysaye’a, reprezentantem Polski na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w 1962 r. Był też jurorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, odnoszącym się do młodych instrumentalistów z szacunkiem i szczególna życzliwością.

Podyplomowe studia i staże muzyczne odbywał w Sofii oraz w Moskwie – pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych skrzypków epoki, Dawida Ojstracha.

W Akademii Muzycznej w Katowicach przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowo-artystycznej, od asystenta do profesora zwyczajnego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana, a przez osiemnaście lat był Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych tej uczelni. Był także profesorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wykładowcą na warsztatach mistrzowskich, promotorem i recenzentem wielu przewodów doktorskich, habilitacyjnych i nominacji profesorskich.

Jako pedagog również bardzo angażował się w nauczanie dzieci. Jego autorstwa jest obowiązujący od 1992 r. program nauki gry na skrzypcach dla szkół muzycznych I stopnia.

Z pracą pedagogiczną łączył działalność koncertową. Był koncertmistrzem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz Capelli Bydgostiensis pro Musica Antiqua, a w latach 1967-1970 prowadził Orkiestrę Kameralną Musici Concertanti, z którą odbywał tourneé zagraniczne i dokonywał nagrań. W latach 1976-1980 był koncertmistrzem w Opera Royal w Liège (Belgia).
Po 1989 roku bardzo zaangażował się w działalność społeczno-kulturalną. Zainicjował powstanie Lions Club International w Katowicach i został jego pierwszym prezydentem. Współpracował z Lions Club w Valenciennes, we Francji i otrzymał tytuł honorowego obywatela tego miasta.

Wspólnie z bratem Janem zainicjował powołanie Ewangelickiej Fundacji Edukacyjnej w Cieszynie i był jej współfundatorem. Również wspólnie z bratem Janem w 1994 roku powołał do życia Forum Ewangelickie (początkowo Forum Inteligencji Ewangelickiej) – dzieło, które trwa jako swoisty fenomen, bo niezinstytucjonalizowany ruch pasjonatów. W 2011 roku Bracia Paweł Puczek i Jan Puczek otrzymali Nagrodę im. ks. Leopolda Otto – za ideę i długoletnie organizowanie ogólnopolskich spotkań w ramach Forum Ewangelickiego, które od 17 lat są miejscem refleksji nad dziedzictwem przodków oraz inspiracją do współczesnej aktywności, szczególnie w dziedzinie edukacji – jak czytamy w laudacji.

Profesor Paweł Puczek, Człowiek niezwykły, tak znacząco zainspirował integrację polskiej społeczności ewangelickiej i niestrudzenie dążył do tego, aby wkład ewangelików w rozwój kulturalny, naukowy i gospodarczy naszego kraju był dostrzegany i doceniany, aby kondycja naszej społeczności nie słabła. We wszystkim, co czynił, widać było wypełnianie tych słów: Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary (Gal 6, 10). Emanował ciepłem, serdecznością, ale także chciał i umiał być strażnikiem prawdy i powagi słowa, zwłaszcza danego komuś słowa.

Z pewnością o dokonaniach i spuściźnie profesora Pawła Puczka, naszego Przyjaciela, wiele będziemy mówić i pisać, gdy ból nieco ucichnie...

Pogrzeb śp. Profesora Pawła Puczka odbędzie się w piątek, 21 września, w Warszawie. Nabożeństwo żałobne, w kościele św. Trójcy, rozpocznie się o godzinie 11.00, a pochówek – na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, o godzinie 13.00.

W nekrologu podpisanym przez Senat Akademii Muzycznej we Wrocławiu czytamy: W osobie prof. Pawła Puczka środowisko muzyczne żegna wybitnego artystę i pedagoga, ale nade wszystko Człowieka wielkiego umysłu i serca, z którym każdy kontakt inspirował i wzbogacał.

My, uczestnicy Forów Ewangelickich wiemy, jak bardzo inspirował i wzbogacał nas.