Chwila zadumy

Autor: Jarosław Świderski

Wspomnienie śp. prof. Pawła Puczka wygłoszone 21 września 2018 r.
podczas pogrzebu

Szanowni Zgromadzeni!

Żegnamy dziś prof. Pawła Puczka, człowieka niezwykłego, z którego odejściem przez długi czas trudno nam się będzie pogodzić. Pogodny, przyjazny, pomocny i tak wszechstronny, że nie sposób zdobyć się na jakieś podsumowanie tego wszystkiego, co nas z nim łączyło.

Autor: Hanna Witt-Paszta

Wspomnienie śp. prof. Pawła Puczka wygłoszone 16 września 2018 r. podczas XXII Forum Ewangelickiego na nabożeństwie w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle

A przeto aż do starości i sędziwości nie opuszczaj mnie, Boże... (Psalm 71)

Myślę, że każdy człowiek po przekroczeniu pewnego wieku, bez względu na to, czy jest bardziej, czy mniej wierzący wypowiada w wielu chwilach te piękne słowa Psalmisty...

I dzisiaj, kiedy z wielkim smutkiem wspominamy naszego zmarłego Kolegę, Przyjaciela, Pawła Puczka, profesora Akademii Muzycznej w Katowicach, świetnego muzyka i wybitnego pedagoga, pomyślmy, że Bóg prowadził Go przez długie przecież życie i dziękujmy losowi, że mogliśmy Go znać – człowieka z charyzmą, człowieka o szerokich zainteresowaniach, byłego sportowca, taternika, narciarza, znawcę swojej małej ojczyzny, tej niezwykłej ziemi, która zrodziła takie diamenty muzyczne, jak Jan Sztwiertnia, Jan Gawlas, Karol Stryja, Stanisław Hadyna i także profesor Paweł Puczek.

Autor: Maria Drapella

Wspomnienie śp. prof. Pawła Puczka wygłoszone 14 września 2018 r. podczas inauguracji XXII Forum Ewangelickiego

Szanowni Państwo!
Z wielkim bólem przyjęliśmy tę wiadomość. 9 września, w godzinach wieczornych, zmarł śp. prof. Paweł Puczek, wybitny muzyk, wirtuoz i pedagog, współtwórca Forum Ewangelickiego.

Był synem tej ziemi. Urodził się 29 czerwca 1936 roku w Cisownicy.

Autor: Jan Puczek

Przemowa na uroczystości odsłonięcia tablicy


Szanowni Zgromadzeni!

Czterysta siedemdziesiąt dwa lata temu dwudziestojednoletni książę Wacław III Adam objął władzę w Księstwie Cieszyńskim i przyjął reformację Kościoła według konfesji augsburskiej. Za jego przykładem do Reformacji przyłączył się dwór książęcy, rada miasta, mieszczanie, a także szlachta księstwa i wieś - chłopi. Wkrótce Reformacja objęła większość księstwa, a szczególnie cenna i droga stała się dla tych, którzy mieli najmniej - dla chłopów.

W dniu 17 lipca 2017 r. w Kościele Ewangelickim w Bystrzycy w Czechach odbył się pogrzeb Bronisława Walickiego, wybitnego działacza polonijnego na Zaolziu, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP.

W swoim czasie (a było to dobrych kilka lat temu) skreśliłem słów kilka o... moim własnym, ojcowskim domu. Tekst ten ukazał się w 2012 r. na łamach lokalnego periodyku "Informator spod Tułu", wydawanego przez Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy, w którym działałem.

Lubię wracać do tego tekstu, zwłaszcza z upływem lat. Zachęcam do lektury i przemyśleń.